உண்மையை சரியாக கூறும் எகிப்திய ஜோதிடம்

ஆசிரியர் - Editor II

எகிப்தியர்கள் வருங்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வுகளை மிக துல்லியமாக ஆராய்வதில் திறமை வாய்ந்தவர்கள். இவர்கள் கணிக்கும் ஜோதிடமானது மிகவும் துல்லியமானது என்று அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், இந்த எகிப்திய ஜோதிட முறையானது உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்பது பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க..

ஜனவரி 8–21 மற்றும் பிப்ரவரி 1–11

இந்த திகதிக்குள் பிறந்தவர்கள் கடுமையான உழைப்பாளிகளாக இருப்பார்கள், தைரியம், தன்னம்பிக்கை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்டு அதில் உள்ள நல்ல விடயங்களை ஏற்றுக் கொள்பவராகவும் இருப்பார்கள்.

கடுமையான சூழ்நிலைகளில் இவர்களது பொருமையை எளிதாக தவறவிட்டு விடுவார்கள். இவர்களுடைய நல்ல குணங்கள் உதவி செய்பவராக இருப்பார்கள்.

இவர்களின் எதிர்மறை குணங்கள் தனிமை மற்றும் ரகசியமானவர்களாக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நிதி சார்ந்த தொழில்கள் ஆகும்.

மே 9–27, ஜூன் 29 மற்றும் ஜூலை 13

இந்த திகதிகளுக்குள் பிறந்தவர்களுடைய ஆன்மா மிகவும் தூய்மையானது. இவர்கள் உணர்ச்சிகரமானவர்கள் மற்றும் க்ரியோட்டிவ்வாக யோசிக்கும் திறமை கொண்டவர்கள். இவர்கள் தனியாக இருக்கும் போது சிறப்பாக வேலை செய்ய கூடியவர்கள்.

இவர்கள் தங்களது வாழ்வில் நடப்பதை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு இந்த ஒரு விடயங்களும் கடினமாக இருக்காது.

இவர்கள் உண்மை, மற்றும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு எதிர்மறை குணங்கள் என்றால், அது கட்டுப்பாடு, ஆக்கிரோஷமான மற்றும் அதிக போட்டித்தன்மை கொண்டவராக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆலோசகர் ஆகும்.

ஜூலை 14-28, செப்டம்பர் 23–27 மற்றும் அக்டோபர் 3–17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் சற்று கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர்கள். இவர்கள் கூட்டம் இல்லாத தனிமையான சூழலையே அதிகம் விரும்புவார்கள். இவர்கள் தனிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள்.

இவர்கள் அழகான மற்றும் வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கும் திறன் கொண்டவர்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு பொசசீவ் குணம் எதிர்மறையாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை எழுத்தாளர் ஆகும்.

பிப்ரவரி 12–29 மற்றும் ஆகஸ்ட் 20–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவர்களாகவும், பிறர் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். முக்கியமாக இவர்களுக்கு தங்களது குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் மீது அதிக அக்கறை மற்றும் பாசம் இருக்கும்.

மேலும் இவர்கள் தங்களுக்கு முன்பின் தெரியாத நபர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் இடத்தில் சிறிது வெட்கப்பட்டு போவார்கள். சென்சிடிவ் ஆனவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அன்பு, பாசம் மற்றும் நியாயமாக நடப்பவர்கள். எதிர்மறை என்றால் ஆர்வ கோளாறு, வேகம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நீதிபதி அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

ஏப்ரல்-20, மே-8 மற்றும் ஆகஸ்ட் 12–19

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் துணிச்சல், தன்னம்பிக்கை, பாசம் மற்றும் தைரியமான உள்ளம் கொண்டவர்கள். தங்களது குடும்பம் என்றால் இவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இவர்கள் தனது லட்சியங்களை எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளிலும் அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று இருப்பார்கள்.

பிறரின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் உறுதியான மனப்பான்மை, வலிமை, தீய குணம் என்றால் சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை அரசியல் சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

மார்ச் 11–31, அக்டோபர் 18–29 மற்றும் டிசம்பர் 19–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பெண்களின் பாதுகாவலனாக இருப்பார்கள். எதையும் நேருக்கு நேர் பேசி விடும் குணம், சுறுசுறுப்புத்தன்மை, விளையாட்டு குணம், நகைச்சுவை குணம் ஆகியவை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

இவர்களின் நல்ல குணம் என்றால், தாராளமான குணம், லட்சிய மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வம் ஆகும். தீய குணம் என்றால் மற்றவர்களை சார்ந்து இருப்பார்கள், இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை பேஷன் அல்லது கலைத்துறை சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

ஜனவரி 1–7, ஜூன் 19–28, செம்படம்பர் 1–7 மற்றும் நவம்பர் 18–26

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பில் இருந்தே மற்றவர்கள் மீது அன்பு, அக்கறை கொண்டவர்கள். தனக்கு பிடித்த ஒருவரை எந்த காரணம் கொண்டு விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அமைதியாக இருப்பார்கள். தீய குணம் என்றால் ஆதிக்க குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜனவரி 22–31 மற்றும் செம்டம்பர் 8–22

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களை பாதுகாக்கும் குணம் கொண்டவர்கள். தான் செய்யும் செயலில் மிகவும் கவனம் செலுத்தும் குணம் கொண்டவர்கள். ஒரு விடயத்தை சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும்.

தன்னம்பிக்கை குணம் இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும். அமைதியானவர்கள். பொருமையானவர்கள். உறுதி, கவனம் மற்றும் கடின உழைப்பாளி இவர்களின் நல்ல குணமாகவும், மன சோர்வு தீய குணமாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை கணக்காளர் ஆகும்.

மார்ச் 1–10 மற்றும் நவம்பர் 27, டிசம்பர் 18

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பிலேயே மிகவும் தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும், அறிவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள். பிறப்பிலேயே தலைமை குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களது பேச்சிலேயே ஒரு அன்பு தெரியும்.

இவர்களின் நல்ல குணங்கள் நேர்த்தியானவர்கள், தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் இயல்பு கொண்டவர்கள். எதிர்மறை என்றால் அதிகார குணம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜூலை 29, ஆகஸ்ட் , அக்டோபர் 30 மற்றும் நவம்பர் 7

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நன்றாக அனைவருடனும் பேசும் திறமை, எளிமை, நேர்மை ஆகிய குணத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இவர்களின் தீய குணம் என்றால் பொறுமை இல்லாதது தான். இவர்களின் சிறந்த வேலை பிறரை மகிழ்விக்கும் வேலையாக இருக்கும்.

மே 28, ஜூன் 18, செப்டம்பர் 28 மற்றும் அக்டோபர் 2

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கருத்துக்களை சிறப்பான முறையில் மற்றவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் திறமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் அனைத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களிடம் உள்ள எதிர்மறை குணம் என்றால் அது பிறரை அடிபணிய வைக்கும் குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி அல்லது ஆசிரியர் ஆகும்.

ஏப்ரல் 1-19, நவம்பர் 8 மற்றும் நவம்பர் 17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகும் தன்மை கொண்வர்கள். எளிதாக தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டத்தை அமைத்துக் கொள்வார்கள். மற்றவர்களின் மீது அன்பும் மரியாதையும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஒருவேலையை முடிக்கும் வரை இவர்களுக்கு பொறுமை இருக்காது. க்ரியேட்டிவிட்டி, கேட்கும் திறன், தலைமை குணம் ஆகியவை நல்ல குணம் இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

மேர்வின் சில்வாவின் மகனுக்கு பிடியாணை

முன்னாள் அமைச்சர் மேர்வின் சில்வாவின் மகன் மாலக்க சில்வாவுக்கு கொழும்பு மேலதிக நீதவான் பிடியாணை ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளார்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 01:54 PM
உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான விசேட அறிவித்தல்

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் இம்மாதம் 29ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தமது சொத்துக்கள் தொடர்பான விபரங்களை வெளியிட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 01:31 PM
100 ரூபா இலஞ்சம் பெற்றவர் கைது கல்முனையில் சம்பவம்

​100 ரூபா இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் கல்முனை வீதிப் போக்குவரத்து அதிகாரசபையின் பஸ் நேரப் பதிவாளர், கல்முனை பஸ் நிலையத்திற்கு முன்னால் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 01:19 PM
துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீட்டில் இருந்தவர் உயிரிழப்பு

பிரதேசத்தில் உள்ள வீடொன்றில் இன்று அதிகாலை இந்த துப்பாக்கிச் சூடு இடம்பெற்றுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:40 PM
ரஞ்சித் சொய்சா அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கம்; உபாலி சந்திரசேன நியமனம்

 Photoஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் இறக்குவானை தேர்தல் தொகுதியின் பிரதான அமைப்பாளராக இருந்த ரஞ்சித் சொய்சா அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு கூறியுள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:33 PM
ரஞ்சித் சொய்சா அமைப்பாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கம்; உபாலி சந்திரசேன நியமனம்

 Photoஶ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் இறக்குவானை தேர்தல் தொகுதியின் பிரதான அமைப்பாளராக இருந்த ரஞ்சித் சொய்சா அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு கூறியுள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:33 PM
மதுபானம் தொடர்பான புதிய வர்த்தமானி அறிவித்தல் மீளப் பெறப்பட்டது

 Photo​மதுபானசாலைகள் மற்றும் மதுபான விற்பனை தொடர்பில் நிதியமைச்சு அண்மையில் வௌியிட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலை நிதியமைச்சு மீளப் பெற்றுக் கொண்டுள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:14 PM
அரசியல்வாதிகளுக்கு முன்னுதாரணமாக மாறிய மைத்திரியின் மகன்

 Photoஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின் மகன் தஹாம் சிறிசேன நேற்றையதினம் தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடியிருந்தார்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 09:29 AM
இலங்கையின் ஒரு பகுதி மண்ணில் புதைந்து போகும் பேராபத்து

 Photoஇலங்கையின் ஒரு பகுதி மண்ணில் புதைந்து போகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி அமைப்பினால் தயாரிக்கப்பட்ட புதிய வரைபடத்தின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 09:25 AM
எமது பிரதேச வேட்பாளர்களின் வெற்றி இப்பொழுதே உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது : அங்கஜன் இராமநாதன்

 Photoஅளவெட்டி பிரதேசத்தில் அமோக ஆதரவுடன் கை கோர்த்திருக்கும் பிரதேச மக்கள். தொடர்ச்சியாக தேர்தல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 09:15 AM
மேலும் செய்திகள்…
இலங்கையில் அதிசய கோழி முட்டை!

ஹட்டன் நகரில் வீடொன்றில் இயங்கும் கோழிப் பண்ணையில் கோழி ஒன்று நேற்று அபூர்வமான முட்டையை இட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க...

14th, Jan 2018, 01:15 PM
பொங்கல் தினத்தினை முன்னிட்டு வவுனியாவில் நடைபெற்ற விசேட பூஜை வழிபாடுகள்

தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு வவுனியாவின் உள்ள இந்து ஆலயங்களில் சிறப்பு பூஜை வழிபாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் படிக்க...

14th, Jan 2018, 12:31 PM
மேலும் செய்திகள்…
வாட்ஸ் அப்புக்கு போட்டியாக TOTAL: இனி இன்டர்நெட் தேவையில்லை

 Photoநெட்டே உபயோகிக்காமல் தகவல் பரிமாறிகொள்ளும் வகையில் டோட்டல் எனும் புதிய ஆப் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது ஹைக் மெசெஞ்சர் நிறுவனம்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 10:30 AM
பாரிய நிலநடுக்கத்திற்கும் நிலவிற்கும் தொடர்பு இருக்கின்றதா? வெளியானது புதிய தகவல்

பூமியின் துணைக் கிரகமான நிலவின் அசைவிற்கும் பூமியில் ஏற்படும் பாரிய நிலநடுக்கங்களிற்கும் தொடர்பு இருக்கின்றதா என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு அண்மைக் காலமாக ஆய்வுகள்மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 10:29 AM
பூமியை தாக்கவிருக்கும் அபாயகரமான விண்கல்

 Photoசுமார் ஒரு கிலோமீற்றர் அகலம் கொண்ட அபாயகரமான விண்கல் ஒன்று இன்னும் இரண்டு வார காலத்தில் பூமியை நெருங்கும் என ஆய்வாளர்கள் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 10:28 AM
புதிதாக துவங்குகிறோம்: புத்தாண்டில் சூளுரைத்த ஏஞ்சலா மேத்யூஸ்

2017-ன் அனுபவங்களை பின்னால் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு 2018-ஐ புதிதாக துவங்க வேண்டும் என இலங்கை வீரர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் அணித்தலைவர் மேத்யூஸ் பேசியுள்ளார்.மேலும் படிக்க...

17th, Jan 2018, 02:07 PM
மேலும் செய்திகள்…
கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடிக்கும் " காளி "

விஜய் ஆண்டனி, அஞ்சலி மற்றும் சுனைனா முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் படம் 'காளி'.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:10 PM
பிரபாஸுடன் காதல் உண்மை தானா?

​தமி, தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கி வருபவர் அனுஷ்கா, இவர் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் பிரபாஸுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்திருந்த பாகுபலிமேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:08 PM
தல தளபதியை ஓவர் டேக் செய்யும் சிவகார்த்திகேயன்

தமிழ் சினிமாவின் மாபெரும் நடிகர்களாக விளங்கி வருபவர்கள் தல அஜித் மற்றும் தளபதி விஜய், இவர்களை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்த வெற்றி படங்களால் கிடுகிடுவென வளர்ந்து வருகிறார்.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:03 PM
விஸ்வாசம் படத்தில் மெகா ஹிட் நாயகியா?

தல அஜித் வீரம், வேதாளம் , விவேகம், விஸ்வாசம் என நான்காவது முறையாக சிறுத்தை சிவாவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளார், இந்த படத்தை மீண்டும் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்க உள்ளது.மேலும் படிக்க...

18th, Jan 2018, 12:02 PM
மேலும் செய்திகள்…