240240240240

உண்மையை சரியாக கூறும் எகிப்திய ஜோதிடம்

ஆசிரியர் - Editor II

எகிப்தியர்கள் வருங்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வுகளை மிக துல்லியமாக ஆராய்வதில் திறமை வாய்ந்தவர்கள். இவர்கள் கணிக்கும் ஜோதிடமானது மிகவும் துல்லியமானது என்று அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், இந்த எகிப்திய ஜோதிட முறையானது உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்பது பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க..

ஜனவரி 8–21 மற்றும் பிப்ரவரி 1–11

இந்த திகதிக்குள் பிறந்தவர்கள் கடுமையான உழைப்பாளிகளாக இருப்பார்கள், தைரியம், தன்னம்பிக்கை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்டு அதில் உள்ள நல்ல விடயங்களை ஏற்றுக் கொள்பவராகவும் இருப்பார்கள்.

கடுமையான சூழ்நிலைகளில் இவர்களது பொருமையை எளிதாக தவறவிட்டு விடுவார்கள். இவர்களுடைய நல்ல குணங்கள் உதவி செய்பவராக இருப்பார்கள்.

இவர்களின் எதிர்மறை குணங்கள் தனிமை மற்றும் ரகசியமானவர்களாக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நிதி சார்ந்த தொழில்கள் ஆகும்.

மே 9–27, ஜூன் 29 மற்றும் ஜூலை 13

இந்த திகதிகளுக்குள் பிறந்தவர்களுடைய ஆன்மா மிகவும் தூய்மையானது. இவர்கள் உணர்ச்சிகரமானவர்கள் மற்றும் க்ரியோட்டிவ்வாக யோசிக்கும் திறமை கொண்டவர்கள். இவர்கள் தனியாக இருக்கும் போது சிறப்பாக வேலை செய்ய கூடியவர்கள்.

இவர்கள் தங்களது வாழ்வில் நடப்பதை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு இந்த ஒரு விடயங்களும் கடினமாக இருக்காது.

இவர்கள் உண்மை, மற்றும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு எதிர்மறை குணங்கள் என்றால், அது கட்டுப்பாடு, ஆக்கிரோஷமான மற்றும் அதிக போட்டித்தன்மை கொண்டவராக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆலோசகர் ஆகும்.

ஜூலை 14-28, செப்டம்பர் 23–27 மற்றும் அக்டோபர் 3–17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் சற்று கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர்கள். இவர்கள் கூட்டம் இல்லாத தனிமையான சூழலையே அதிகம் விரும்புவார்கள். இவர்கள் தனிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள்.

இவர்கள் அழகான மற்றும் வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கும் திறன் கொண்டவர்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு பொசசீவ் குணம் எதிர்மறையாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை எழுத்தாளர் ஆகும்.

பிப்ரவரி 12–29 மற்றும் ஆகஸ்ட் 20–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவர்களாகவும், பிறர் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். முக்கியமாக இவர்களுக்கு தங்களது குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் மீது அதிக அக்கறை மற்றும் பாசம் இருக்கும்.

மேலும் இவர்கள் தங்களுக்கு முன்பின் தெரியாத நபர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் இடத்தில் சிறிது வெட்கப்பட்டு போவார்கள். சென்சிடிவ் ஆனவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அன்பு, பாசம் மற்றும் நியாயமாக நடப்பவர்கள். எதிர்மறை என்றால் ஆர்வ கோளாறு, வேகம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நீதிபதி அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

ஏப்ரல்-20, மே-8 மற்றும் ஆகஸ்ட் 12–19

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் துணிச்சல், தன்னம்பிக்கை, பாசம் மற்றும் தைரியமான உள்ளம் கொண்டவர்கள். தங்களது குடும்பம் என்றால் இவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இவர்கள் தனது லட்சியங்களை எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளிலும் அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று இருப்பார்கள்.

பிறரின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் உறுதியான மனப்பான்மை, வலிமை, தீய குணம் என்றால் சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை அரசியல் சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

மார்ச் 11–31, அக்டோபர் 18–29 மற்றும் டிசம்பர் 19–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பெண்களின் பாதுகாவலனாக இருப்பார்கள். எதையும் நேருக்கு நேர் பேசி விடும் குணம், சுறுசுறுப்புத்தன்மை, விளையாட்டு குணம், நகைச்சுவை குணம் ஆகியவை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

இவர்களின் நல்ல குணம் என்றால், தாராளமான குணம், லட்சிய மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வம் ஆகும். தீய குணம் என்றால் மற்றவர்களை சார்ந்து இருப்பார்கள், இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை பேஷன் அல்லது கலைத்துறை சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

ஜனவரி 1–7, ஜூன் 19–28, செம்படம்பர் 1–7 மற்றும் நவம்பர் 18–26

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பில் இருந்தே மற்றவர்கள் மீது அன்பு, அக்கறை கொண்டவர்கள். தனக்கு பிடித்த ஒருவரை எந்த காரணம் கொண்டு விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அமைதியாக இருப்பார்கள். தீய குணம் என்றால் ஆதிக்க குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜனவரி 22–31 மற்றும் செம்டம்பர் 8–22

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களை பாதுகாக்கும் குணம் கொண்டவர்கள். தான் செய்யும் செயலில் மிகவும் கவனம் செலுத்தும் குணம் கொண்டவர்கள். ஒரு விடயத்தை சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும்.

தன்னம்பிக்கை குணம் இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும். அமைதியானவர்கள். பொருமையானவர்கள். உறுதி, கவனம் மற்றும் கடின உழைப்பாளி இவர்களின் நல்ல குணமாகவும், மன சோர்வு தீய குணமாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை கணக்காளர் ஆகும்.

மார்ச் 1–10 மற்றும் நவம்பர் 27, டிசம்பர் 18

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பிலேயே மிகவும் தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும், அறிவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள். பிறப்பிலேயே தலைமை குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களது பேச்சிலேயே ஒரு அன்பு தெரியும்.

இவர்களின் நல்ல குணங்கள் நேர்த்தியானவர்கள், தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் இயல்பு கொண்டவர்கள். எதிர்மறை என்றால் அதிகார குணம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜூலை 29, ஆகஸ்ட் , அக்டோபர் 30 மற்றும் நவம்பர் 7

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நன்றாக அனைவருடனும் பேசும் திறமை, எளிமை, நேர்மை ஆகிய குணத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இவர்களின் தீய குணம் என்றால் பொறுமை இல்லாதது தான். இவர்களின் சிறந்த வேலை பிறரை மகிழ்விக்கும் வேலையாக இருக்கும்.

மே 28, ஜூன் 18, செப்டம்பர் 28 மற்றும் அக்டோபர் 2

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கருத்துக்களை சிறப்பான முறையில் மற்றவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் திறமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் அனைத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களிடம் உள்ள எதிர்மறை குணம் என்றால் அது பிறரை அடிபணிய வைக்கும் குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி அல்லது ஆசிரியர் ஆகும்.

ஏப்ரல் 1-19, நவம்பர் 8 மற்றும் நவம்பர் 17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகும் தன்மை கொண்வர்கள். எளிதாக தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டத்தை அமைத்துக் கொள்வார்கள். மற்றவர்களின் மீது அன்பும் மரியாதையும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஒருவேலையை முடிக்கும் வரை இவர்களுக்கு பொறுமை இருக்காது. க்ரியேட்டிவிட்டி, கேட்கும் திறன், தலைமை குணம் ஆகியவை நல்ல குணம் இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

அரசாங்கத்தில் உள்ள குறைபாடுகளை ஏற்றுக் கொள்கிறேன்

​அரசாங்கத்தில் குறைபாடு இருப்பதை தான் ஏற்றுக் கொள்வதாகவும், அதற்காக முன்னர் இருந்த ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வருவது தீர்வாகாது என்றும் பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சர் சரத் பொன்சேகா கூறியுள்ளார். மேலும் படிக்க...

22nd, Apr 2018, 08:54 AM
35 மில்லியன் பெறுமதியான கேரளா கஞ்சாவுடன் நான்கு பேர் கைது

​வத்தளை ஹேக்கித்த பிரதேசத்தில் சுமார் 35 மில்லியன் ருபா பெறுமதியான கேரளா கஞ்சா மற்றும் ஹேஷ் வகைப் போதைப் பொருளுடன் நான்கு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் படிக்க...

22nd, Apr 2018, 08:53 AM
மைதானத்தில் உதைப்பந்தாட்ட போட்டியின் போது உயிரிழப்பு

யாழ்.அரியாலை சனசமூக நிலைய மைதானத்தில் நடைபெற்ற உதைப்பந்தாட்ட போட்டியின் போது மயங்கி விழுந்தவர் உயிரிழந்துள்ளார்.மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 06:22 PM
யுத்தம் இல்லை என்றால் அது நல்லிணக்கமா?

மீண்டும் யுத்தம் ஏற்படாத வகையில் நாட் டில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளோம் என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன லண்டனில் கூறியுள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 04:01 PM
இரு வேறு பிரதேசங்களில் இரண்டு கொலைகள்

​றாகம, மஹர பிரதேசத்தில் கூரிய ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டு ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 03:33 PM
35 மில்லியன் பெறுமதியான கேரளா கஞ்சாவுடன் நான்கு பேர் கைது

​வத்தளை ஹேக்கித்த பிரதேசத்தில் சுமார் 35 மில்லியன் ருபா பெறுமதியான கேரளா கஞ்சா மற்றும் ஹேஷ் வகைப் போதைப் பொருளுடன் நான்கு சந்தேகநபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் படிக்க...

22nd, Apr 2018, 08:53 AM
மைதானத்தில் உதைப்பந்தாட்ட போட்டியின் போது உயிரிழப்பு

யாழ்.அரியாலை சனசமூக நிலைய மைதானத்தில் நடைபெற்ற உதைப்பந்தாட்ட போட்டியின் போது மயங்கி விழுந்தவர் உயிரிழந்துள்ளார்.மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 06:22 PM
இரு வேறு பிரதேசங்களில் இரண்டு கொலைகள்

​றாகம, மஹர பிரதேசத்தில் கூரிய ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டு ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 03:33 PM
கடல் அலை சீற்றம் 2 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு - எச்சரிக்கை!

​புத்தளம் முதல் மட்டக்களப்பு வரையான கடற்பரப்பில் கடல் அலை சீற்றம் 2 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு காணப்படும் என அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 03:32 PM
ஹெரோய்ன் போதைப் பொருளுடன் இருவர் கைது

​ஹெரோய்ன் போதைப் பொருளை வைத்திருந்த இளைஞர் ஒருவர் பொரள்ளை, சிரிசர பிரதேசத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 03:31 PM
மேலும் செய்திகள்…
கடல் அலை சீற்றம் 2 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு - எச்சரிக்கை!

​புத்தளம் முதல் மட்டக்களப்பு வரையான கடற்பரப்பில் கடல் அலை சீற்றம் 2 முதல் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு காணப்படும் என அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 03:32 PM
கவிஞர் பாரதிதாசன் மறைந்த தினம்: ஏப்ரல் 21, 1964

​புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன் அவர்கள் 29.4.1891 இல் புதுவையில் பெரிய வணிகராயிருந்த கனகசபை முதலியார், இலக்குமி அம்மாள் ஆகியோருக்கு பிறந்தார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:22 PM
இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் பிறந்த நாள்: ஏப்ரல் 21, 1926

​எலிசபெத் அலெக்சாண்டிரா மேரி என்ற பெயர் கொண்ட இரண்டாம் எலிசபெத் 1926-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே நாளில் பிறந்தார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:22 PM
பெண்கள் விரும்பும் சமையலறை அமைப்பில் நவீன அணுகுமுறை

​இல்லத் தலைவிகள் அதிகப்படியான நேரத்தை சமையலறையில் செலவழிக்கும் நிலையில் அதன் வடிவமைப்பை அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அமைப்பது அவசியம் என்று கட்டுமான வல்லுனர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:17 PM
எவ்வளவு கால இடைவெளியில் இரண்டாம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்?

​முதல் குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் எத்தனை கால இடைவெளி இருக்க வேண்டும், ஏன் இடைவெளி அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:15 PM
மேலும் செய்திகள்…
ஆப்பிள் மேக்புக் தோற்றத்தில் ஹானர் மேஜிக்புக் அறிமுகம்

​ஹானர் 10 ஸ்மார்ட்போனுடன் ஆப்பிள் மேக்புக் தோற்றம் கொண்ட மேஜிக்புக் எனும் புதிய நோட்புக் சாதனத்தை ஹானர் அறிமுகம் செய்துள்ளது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:21 PM
விசேஷ அம்சங்களுடன் விவோ வி9 யூத் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்

​விவோ நிறுவனத்தின் புதிய வி9 யூத் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை மற்றும் விற்பனை குறித்த விவரங்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:21 PM
ஜியோவுக்கு போட்டியாக வோடபோன் புதிய சலுகை அறிவிப்பு

​ஏர்டெல் மற்றும் ரிலையன்ஸ் ஜியோவுக்கு போட்டியாக வோடபோன் பிரீபெயிட் வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:20 PM
தளபாடங்களை அசெம்பிள் செய்யும் ரோபா

 VideoIKEA என அழைக்கப்படும் இந்த ரோபோவினை சிங்கப்பூரில் உள்ள Nanyang Technological Institute பொறியியலாளர்கள் வடிவமைத்துள்ளனர்.மேலும் படிக்க...

19th, Apr 2018, 02:36 PM
மேலும் செய்திகள்…
கோடையில் கண்களைக் காத்திட...

​கோடை காலம் கண்களில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே இக்காலகட்டத்தில் கண்களைப் பாதுகாக்கும் வழி முறைகளை அறிவோம்... மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:18 PM
யோக சிகிச்சை - உத்திதமேரு தண்டாசனம்

​இந்த ஆசனத்தை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் வயிற்றில் உள்ள உறுப்புகள் புத்துணர்வு பெறும். வயிற்றுப் பொருமல், புளி ஏப்பம், போன்ற குறைபாடுகள் நீங்கும். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:16 PM
எவ்வளவு கால இடைவெளியில் இரண்டாம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்?

​முதல் குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கும் எத்தனை கால இடைவெளி இருக்க வேண்டும், ஏன் இடைவெளி அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 12:15 PM
நெஞ்சு சளி என பல வியாதிக்கு கொதிக்கும் நீரில் துளசியுடன் மஞ்சள் தூள்

 Photo​நீங்கள் அடிக்கடி உடல்நல உபாதைகளுக்கு உள்ளாகி மருத்துவமனைக்கு சென்று நேரத்தையும், பணத்தையும் செலவழிப்பவரா? மேலும் படிக்க...

20th, Apr 2018, 11:46 AM
மேலும் செய்திகள்…
காஷ்மீர் சிறுமி கொலை: ஒரு பெண்ணாக வேதனைப்படுகிறேன் - அலியாபட்

காஷ்மீர் மாநிலம் கத்துவா மாவட்டத்தில் சிறுமி பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவத்திற்கு ஒரு பெண்ணாக வேதனைப்படுகிறேன் என்று நடிகை அலியாபட் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 11:29 AM
விக்ரம் வேதா ரீமேக்கில் நடிக்க ஷாருக்கான் விதிக்கும் நிபந்தனை

​புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கத்தில் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி வரவேற்பை பெற்ற விக்ரம் வேதா படத்தின் இந்தி பதிப்பில் நடிக்க பாலிவுட் கிங் ஷாருக்கான் விருப்பப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 11:28 AM
ரஜினியின் காலா படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

​பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் ‘காலா’ படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 11:28 AM
பெண் குழந்தைகளை யாரை நம்பி அனுப்புவது?- தேவயானி வேதனை

​பெண் குழந்தைகளை யாரை நம்பி அனுப்புவது என்று புரியாத சூழ்நிலை இப்போது உருவாகி உள்ளதாக நடிகை தேவயானி வேதனை தெரிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க...

21st, Apr 2018, 11:27 AM
மேலும் செய்திகள்…