உண்மையை சரியாக கூறும் எகிப்திய ஜோதிடம்

ஆசிரியர் - Editor II

எகிப்தியர்கள் வருங்காலத்தில் நடக்க போகும் நிகழ்வுகளை மிக துல்லியமாக ஆராய்வதில் திறமை வாய்ந்தவர்கள். இவர்கள் கணிக்கும் ஜோதிடமானது மிகவும் துல்லியமானது என்று அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், இந்த எகிப்திய ஜோதிட முறையானது உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்பது பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க..

ஜனவரி 8–21 மற்றும் பிப்ரவரி 1–11

இந்த திகதிக்குள் பிறந்தவர்கள் கடுமையான உழைப்பாளிகளாக இருப்பார்கள், தைரியம், தன்னம்பிக்கை வாய்ந்தவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்டு அதில் உள்ள நல்ல விடயங்களை ஏற்றுக் கொள்பவராகவும் இருப்பார்கள்.

கடுமையான சூழ்நிலைகளில் இவர்களது பொருமையை எளிதாக தவறவிட்டு விடுவார்கள். இவர்களுடைய நல்ல குணங்கள் உதவி செய்பவராக இருப்பார்கள்.

இவர்களின் எதிர்மறை குணங்கள் தனிமை மற்றும் ரகசியமானவர்களாக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நிதி சார்ந்த தொழில்கள் ஆகும்.

மே 9–27, ஜூன் 29 மற்றும் ஜூலை 13

இந்த திகதிகளுக்குள் பிறந்தவர்களுடைய ஆன்மா மிகவும் தூய்மையானது. இவர்கள் உணர்ச்சிகரமானவர்கள் மற்றும் க்ரியோட்டிவ்வாக யோசிக்கும் திறமை கொண்டவர்கள். இவர்கள் தனியாக இருக்கும் போது சிறப்பாக வேலை செய்ய கூடியவர்கள்.

இவர்கள் தங்களது வாழ்வில் நடப்பதை தங்களுக்கு சாதகமாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கு இந்த ஒரு விடயங்களும் கடினமாக இருக்காது.

இவர்கள் உண்மை, மற்றும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு எதிர்மறை குணங்கள் என்றால், அது கட்டுப்பாடு, ஆக்கிரோஷமான மற்றும் அதிக போட்டித்தன்மை கொண்டவராக இருப்பது தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆலோசகர் ஆகும்.

ஜூலை 14-28, செப்டம்பர் 23–27 மற்றும் அக்டோபர் 3–17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் சற்று கூச்ச சுபாவம் கொண்டவர்கள். இவர்கள் கூட்டம் இல்லாத தனிமையான சூழலையே அதிகம் விரும்புவார்கள். இவர்கள் தனிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள்.

இவர்கள் அழகான மற்றும் வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கும் திறன் கொண்டவர்கள். ஆனால் இவர்களுக்கு பொசசீவ் குணம் எதிர்மறையாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை எழுத்தாளர் ஆகும்.

பிப்ரவரி 12–29 மற்றும் ஆகஸ்ட் 20–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தவர்களாகவும், பிறர் மீது அக்கறை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். முக்கியமாக இவர்களுக்கு தங்களது குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் மீது அதிக அக்கறை மற்றும் பாசம் இருக்கும்.

மேலும் இவர்கள் தங்களுக்கு முன்பின் தெரியாத நபர்கள் சூழ்ந்திருக்கும் இடத்தில் சிறிது வெட்கப்பட்டு போவார்கள். சென்சிடிவ் ஆனவர்களாகவும் இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அன்பு, பாசம் மற்றும் நியாயமாக நடப்பவர்கள். எதிர்மறை என்றால் ஆர்வ கோளாறு, வேகம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை நீதிபதி அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

ஏப்ரல்-20, மே-8 மற்றும் ஆகஸ்ட் 12–19

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் துணிச்சல், தன்னம்பிக்கை, பாசம் மற்றும் தைரியமான உள்ளம் கொண்டவர்கள். தங்களது குடும்பம் என்றால் இவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இவர்கள் தனது லட்சியங்களை எந்த ஒரு சூழ்நிலைகளிலும் அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று இருப்பார்கள்.

பிறரின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக இருப்பார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் உறுதியான மனப்பான்மை, வலிமை, தீய குணம் என்றால் சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை அரசியல் சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

மார்ச் 11–31, அக்டோபர் 18–29 மற்றும் டிசம்பர் 19–31

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பெண்களின் பாதுகாவலனாக இருப்பார்கள். எதையும் நேருக்கு நேர் பேசி விடும் குணம், சுறுசுறுப்புத்தன்மை, விளையாட்டு குணம், நகைச்சுவை குணம் ஆகியவை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

இவர்களின் நல்ல குணம் என்றால், தாராளமான குணம், லட்சிய மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வம் ஆகும். தீய குணம் என்றால் மற்றவர்களை சார்ந்து இருப்பார்கள், இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை பேஷன் அல்லது கலைத்துறை சார்ந்த வேலைகள் ஆகும்.

ஜனவரி 1–7, ஜூன் 19–28, செம்படம்பர் 1–7 மற்றும் நவம்பர் 18–26

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பில் இருந்தே மற்றவர்கள் மீது அன்பு, அக்கறை கொண்டவர்கள். தனக்கு பிடித்த ஒருவரை எந்த காரணம் கொண்டு விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். இவர்களின் நல்ல குணங்கள் அமைதியாக இருப்பார்கள். தீய குணம் என்றால் ஆதிக்க குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜனவரி 22–31 மற்றும் செம்டம்பர் 8–22

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் மற்றவர்களை பாதுகாக்கும் குணம் கொண்டவர்கள். தான் செய்யும் செயலில் மிகவும் கவனம் செலுத்தும் குணம் கொண்டவர்கள். ஒரு விடயத்தை சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும்.

தன்னம்பிக்கை குணம் இவர்களிடம் அதிகமாக இருக்கும். அமைதியானவர்கள். பொருமையானவர்கள். உறுதி, கவனம் மற்றும் கடின உழைப்பாளி இவர்களின் நல்ல குணமாகவும், மன சோர்வு தீய குணமாக இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை கணக்காளர் ஆகும்.

மார்ச் 1–10 மற்றும் நவம்பர் 27, டிசம்பர் 18

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பிலேயே மிகவும் தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும், அறிவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள். பிறப்பிலேயே தலைமை குணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களது பேச்சிலேயே ஒரு அன்பு தெரியும்.

இவர்களின் நல்ல குணங்கள் நேர்த்தியானவர்கள், தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் இயல்பு கொண்டவர்கள். எதிர்மறை என்றால் அதிகார குணம் ஆகும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் ஆகும்.

ஜூலை 29, ஆகஸ்ட் , அக்டோபர் 30 மற்றும் நவம்பர் 7

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் நன்றாக அனைவருடனும் பேசும் திறமை, எளிமை, நேர்மை ஆகிய குணத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். இவர்களின் தீய குணம் என்றால் பொறுமை இல்லாதது தான். இவர்களின் சிறந்த வேலை பிறரை மகிழ்விக்கும் வேலையாக இருக்கும்.

மே 28, ஜூன் 18, செப்டம்பர் 28 மற்றும் அக்டோபர் 2

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கருத்துக்களை சிறப்பான முறையில் மற்றவர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் திறமை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

இவர்கள் அனைத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களிடம் உள்ள எதிர்மறை குணம் என்றால் அது பிறரை அடிபணிய வைக்கும் குணம் தான். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை வேலைவாய்ப்பு அதிகாரி அல்லது ஆசிரியர் ஆகும்.

ஏப்ரல் 1-19, நவம்பர் 8 மற்றும் நவம்பர் 17

இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகும் தன்மை கொண்வர்கள். எளிதாக தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டத்தை அமைத்துக் கொள்வார்கள். மற்றவர்களின் மீது அன்பும் மரியாதையும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஒருவேலையை முடிக்கும் வரை இவர்களுக்கு பொறுமை இருக்காது. க்ரியேட்டிவிட்டி, கேட்கும் திறன், தலைமை குணம் ஆகியவை நல்ல குணம் இருக்கும். இவர்களுக்கு சிறந்த வேலை ஆசிரியர் அல்லது வழக்குறைஞர் ஆகும்.

பல்கலைக்கழக கல்விசாரா ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் தொடர்கிறது

​உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குழுவுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்துள்ளதாக பல்கலைக்கழக தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு கூறியுள்ளது.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 04:13 PM
மான் இறைச்சியை வைத்திருந்த நபருக்கு 12ஆயிரம் ரூபா தண்டப்பணம்

திருகோணமலை - மொறவெவ பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் அனுமதிப்பத்திரமின்றி மான் இறைச்சியை வைத்திருந்த நபருக்கு 12ஆயிரம் ரூபா தண்டப்பணம் விதித்து திருகோணமலை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:38 PM
இலங்கைக்கு வந்த கொக்கேய்ன் பொதி

நெதர்லாந்தில் இருந்து இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த 22.170 கிராம் கொக்கேய்ன் போதைப் பொருள் பொதியுடன் இரண்டு பேர் கொழும்பு மத்திய அஞ்சல் பரிமாறல்மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:35 PM
ஜனாதிபதி பாகிஸ்தானுக்கு விஜயம்

 Photo​பாகிஸ்தானுக்கான 2 நாள் உத்தியோக பூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன சற்று முன்னர் விஜயத்தை ஆரம்பித்தார்.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:31 PM
தொண்டர் ஆசிரியர் தற்கொலைசெய்யவில்லை கணவரால் அடித்து கொல்லப்பட்டார் : திடுக்கிடும் தகவல்

 Photo​முல்லைத்தீவு மாவட்டம் ஒட்டுசுட்டானைச் சேர்ந்த தொண்டர் ஆசிரியை ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:03 PM
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாடசாலை மாணவர்கள்

 Photo​அட்டாளைச்சேனை முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயத்துக்கு முன்பாக பாடசாலை மாணவர்கள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:55 PM
ஆலயக் குருக்கள் கொலை : இராணுவ சிறப்பாய் உட்பட 3 பேருக்கு மரணதண்டனை

 Photoசங்கானையில் ஆலயக் குருக்களைத் துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொலை செய்து அவரது பிள்ளைகளைக் காயப்படுத்திவிட்டு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா பெறுமதியான நகைகள் மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:47 PM
கடமைகளை பொறுப்பேற்ற ரோஸி சேனாநாயக்க

​​ரோஸி சேனாநாயக்க கொழும்பு மாநகர சபையின் மேயராக சற்றுமுன்னர் கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார்.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 12:35 PM
மேலும் செய்திகள்…
அரசியல் கைதியான தந்தையுடன் சிறைச்சாலை வாகனத்தில் ஏறிய மகள் : ஏன் தெரியுமா ?

 Photo  Videoஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அரசியல் கைதியாக ஆனந்த சுதாகருககு மகனும் மகளும் என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். மகன் தாயின் உடலுடன் மாயானம் நோக்கிய இறுதி ஊர்வலத்தில் மேலும் படிக்க...

19th, Mar 2018, 10:31 AM
போதைப்பொருளுடன் 22 இளைஞர்கள் கைது

 Photo​போதைப்பொருளுடன் சிவனொளிபாதமலை தரிசிக்க சென்ற 22 இளைஞர்கள் ஹட்டன் பொலிஸ் நிலையத்தின் மோப்ப நாய் பிரிவின் கோரா என்ற மோப்ப நாயின் உதவியுடன் நேற்று (17) கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹட்டன் பொலிஸார் தெரிவித்தனர். மேலும் படிக்க...

18th, Mar 2018, 12:44 PM
ஒத்துழையாமை இயக்கம்: காந்திக்கு ஆறு ஆண்டுகள் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட நாள் - மார்ச்.18, 1922

​பிரித்தானிய இந்தியாவில் காலனிய அரசுக்கு எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாடளாவிய மக்கள் இயக்கமே ஒத்துழையாமை இயக்கம். இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் இது ஒரு முக்கிய கட்டமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் படிக்க...

18th, Mar 2018, 11:33 AM
மேலும் செய்திகள்…
பூமியின் படங்களை எடுத்து அனுப்பிய நானோ செயற்கைக்கோள்

 Photoஇஸ்ரோவால் தயாரிக்கப்பட்ட நானோ செயற்கோளான INS-1C எடுத்த பூமியின் புகைப்படங்களை இஸ்ரோ வெளியிட்டுள்ளது.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:16 PM
ஐபோன் வேகமாக செயல்பட இதை செய்து பாருங்கள்

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அடிமையாகி இருப்பது ஸ்மார்ட்போனுக்கே, அதுவும் ஐபோன் என்றால் தனி மவுசு தான்.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 03:15 PM
மேகத்தை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்புங்கள்: மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்த நாசா

 Photoஅமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி மையம் மேகங்களை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்புமாறு மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.மேலும் படிக்க...

20th, Mar 2018, 11:45 AM
மக்களின் தகவல்கள் தவறாக பயன்படுத்தியமை தொடர்பில் பேஸ்புக் அதிரடி நடவடிக்கை

அமெரிக்கா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தமது அரசியல் நோக்கங்களுக்காக சமூக வலைத்தளங்களை தவறாக பயன்படுத்திருந்தமை பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தமை தெரிந்ததே.மேலும் படிக்க...

20th, Mar 2018, 11:41 AM
மேலும் செய்திகள்…
முதுகுவலி ஏன் வருகிறது?

 Photo​முதுகுவலி முதியவர்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் என்றில்லை. இளைஞர்களையும் இப்போது பாடாய்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது.பெண்களும் முதுகுவலி, மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:29 PM
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இந்த டிப்ஸ்

 Photoஇந்த டிப்ஸ் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு – இந்த சாறை தினமும் குடித்தால் சர்க்கரை அளவு படிப்படியாக குறையும்.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:21 PM
உயிரை பறிக்கும் கொலஸ்டரோல்

 Photo​கொலஸ்டரோல் பிரச்சனை நீங்கள் அறிய வேண்டியவை? வெளிப்படையாக அறிகுறிகளைக் காட்டாத மற்றொரு ஆபத்தான நோய்தான் கொலஸ்டரோல். பிரச்சனை. மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:19 PM
உடற்பருமன் மற்றும் நீரிழிவு நோயினால் அவஸ்தையா?? கவலை வேண்டாம்

 Photo​உடல் பருமன் அறுவை சிகிச்சை மூலம் சர்க்கரை நோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா? உடல் பருமனைக் குறைத்தல் எப்படி சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது?மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 02:17 PM
மேலும் செய்திகள்…
உச்சகட்ட கவர்ச்சியில் ஸ்ருதிஹாசன்

 Photo தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழி படங்களில் நடித்து வந்தவர் ஸ்ருதிஹாசன். தற்போது நடிப்புக்கு முழுக்கு போட்டு மற்ற வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார். மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 01:01 PM
பெண்ணாக மாறிய அனிருத்

 Photoதமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவராக விளங்கி வருபவர் இளம் இசைப்புயல் அனிருத். இவர் தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இணைந்துள்ள படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளார். மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 12:59 PM
மாயாவி படத்தில் பாபாவாக நடித்த குழந்தையை தெரியுமா ?

தமிழ் சினிமாவில் காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப ஒரு படத்தின் வெற்றியை வைத்து அதே பாணியில் தொடர்ந்து படங்கள் வெளிவர தொடங்கி விடுகின்றன.மேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 12:56 PM
சினிமா மீது அளவு கடந்த காதலை வைத்திருந்த சுரேஷ் மேனன்

​சினிமா மீதான காதல் தான் இருக்கும் துறையையும் தாண்டி தன்னை இணைத்துக் கொள்ள வைக்கும். சினிமாவில் இயக்குனராக, நடிகராக, தயாரிப்பாளராக பலமேலும் படிக்க...

22nd, Mar 2018, 12:51 PM
மேலும் செய்திகள்…