மரண அறிவித்தல்

பெயர் - திரு போல் சஞ்சி தவராஜா (உரிமையாளர்- Redefinedarts Photography(International Photographers))
பிறந்த இடம் - கனடா
வாழ்ந்த இடம் - கனடா Scarborough
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் - திருமதி அகத்தம்மா செல்வராஜா (சின்னக்கிளி)
பிறந்த இடம் - யாழ். ஆனைக்கோட்டை
வாழ்ந்த இடம் - லண்டன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் - திரு சுரேன் சிவானந்தன்
பிறந்த இடம் - யாழ். ஈச்சமோட்டை
வாழ்ந்த இடம் - கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் - திருமதி சுப்பிரமணியம் பார்வதி (சுப்றி- மீனாட்சி)
பிறந்த இடம் - யாழ். வதிரி
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். வதிரி
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் - முத்தையா குகதாசன்
பிறந்த இடம் - அரியாலையை
வாழ்ந்த இடம் - அரியாலையை
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 23, Feb 2017

மரண அறிவித்தல்

பெயர் - திருமதி ஜெயமாலினி ஜெகதீசன்
பிறந்த இடம் - யாழ். கரவெட்டி கிழக்கு
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். கரவெட்டி கிழக்கு
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 23, Feb 2017