நினைவஞ்சலி

பெயர் - றெஜினோல்ட் மக்ஸ்சிமாலா
பிறந்த இடம் - Gurunagar, Jaffna
வாழ்ந்த இடம் - Gurunagar, Jaffna
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 14, Sep 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் நீக்கிலாப்பிள்ளை சந்தியாப்பிள்ளை
பிறந்த இடம் - யாழ். உயரப்புலம் ஆனைக்கோட்டை
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். உயரப்புலம் ஆனைக்கோட்டை
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 14, Sep 2017

நினைவஞ்சலி

முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 08, Sep 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் நடராஜா ஜெகதீஸ்வரன் (ஜெகன்- மகாவலிபோரேஜ் ஏஜென்சி சிலோன் றேடிங் கொம்பனி, உரிமையாளர்)
பிறந்த இடம் - யாழ். புங்குடுதீவு
வாழ்ந்த இடம் - கொழும்பு
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 06, Sep 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் நாகலிங்கம் தவமணி
பிறந்த இடம் - யாழ். புங்குடுதீவு 2ம் வட்டாரம்
வாழ்ந்த இடம் - கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 01, Sep 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் சபாரத்தினம் பாலசுந்தரம்
பிறந்த இடம் - யாழ். நீர்வேலி
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். நீர்வேலி
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 30, Aug 2017