நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் பரந்தாமன் சண்முகலிங்கம் (பாஸ்கரன்)
பிறந்த இடம் - யாழ். கல்வியங்காடு
வாழ்ந்த இடம் - கனடா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 20, Mar 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் மயில்வாகனம் அகிலன்
பிறந்த இடம் - யாழ். அல்வாய் மேற்கு
வாழ்ந்த இடம் - பிரித்தானியா Kent Sheerness
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 20, Mar 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் மகாலிங்கம் பொன்றோஸ்
பிறந்த இடம் - எழத்தூரை
வாழ்ந்த இடம் - குப்பிளானை
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 19, Mar 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் தம்பிஐயா நகுலினி
பிறந்த இடம் - யாழ்ப்பாணம்
வாழ்ந்த இடம் - இந்தியா
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 16, Mar 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் கிறிஸ்தோப்பர் அன்ரன் ஜெயகுமார்
பிறந்த இடம் - யாழ். பண்டத்தரிப்பு
வாழ்ந்த இடம் - டென்மார்க் Grintstet
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 14, Mar 2017

நினைவஞ்சலி

பெயர் - அமரர் நளினி ரவீந்திரகுமார்
பிறந்த இடம் - யாழ். உடுவில்
வாழ்ந்த இடம் - டென்மார்க் Herning
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 11, Mar 2017