பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

அருட்பணி சணா அடிகளார்

பிறந்த நாள் : 16, Jun 2017வெளியீட்ட நாள் : 16, Jun 2017
பிறந்த இடம் - Jaffna
இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் அருட்பணி சணா அடிகளாருக்கு எமது பிறந்த தின நல் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துநிற்கின்றோம்.
உங்கள் பணி மேலும் சிறக்கவும் , எல்லாவித நன்மைதனங்களாலும் இறைவன் உங்களை நிறைத்தருளவும் வேண்டி நிற்கின்றோம்.

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அருட்பணி சணா அடிகளார் .