பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

றேக்கா

பிறந்த நாள் : 09, Aug 2017வெளியீட்ட நாள் : 09, Aug 2017
பிறந்த இடம் - Jaffna
இன்று போல் என்றும்
உள்ளத்தில் குழந்தையாய்
எண்ணத்தில் உயர்வாய் வாழ வாழ்த்துக்கள்
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அத்தை

By -: R.Terency