21st Birthday வாழ்த்துக்கள்

கிளிண்டன்

பிறந்த நாள் : 21, Oct 2017வெளியீட்ட நாள் : 23, Oct 2017
பிறந்த இடம் - Jaffna
என் இனிய தம்பியே !
இன்று போல என்றும்
மகிழ்வு பூக்கும் வாழ்வோடு
நீடித்து வாழ்ந்திட என் இனிய
பொன்னான வாழ்த்துக்கள்
இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தம்பி

By -: Terenshiya