பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

சுஜீவன்

பிறந்த நாள் : 02, Nov 2017வெளியீட்ட நாள் : 02, Nov 2017
பிறந்த இடம் - Jaffna
புத்தம் புது நாள்...,
புத்தம் புது வருடம்...,
புத்தம் புது வாழ்க்கை...,
எல்லா சோகங்களும்,,
கஷ்டங்களும்..,
கரைந்துவிட ...,
இனி....,
உங்கள் வாழ்வில்
மகிழ்ச்சி மட்டுமே
பொங்குவதற்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்...........

By -: Kanmani