தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகளுக்கு நாளை முதல் மூடு விழா -- தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர் சங்கம் அறிவிப்பு

தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகளுக்கு நாளை முதல் மூடு விழா -- தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர் சங்கம் அறிவிப்பு

தீப்பெட்டிகள் உற்பத்திக்கு தேவையான மருந்துகள் இல்லாமை காரணமாக, நாளை தொடக்கம் (23) தீப்பெட்டித் தொழிற்சாலைகளை மூடுவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாக பாதுகாப்பான தீப்பெட்டிகள் உற்பத்தியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் நாட்டில் தீப்பெட்டி பற்றாக்குறை ஏற்படுவதைத் தடுக்க முடியாதென்றும் அந்தச் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

அரசாங்கம் தலையிட்டு இதற்குத் தேவையான மருந்துகளை சரியான முறையில் கொண்டு வராமை காரணமாகவே இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அந்தச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

தீப்பெட்டி மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டவுடன், அரசாங்கம் மருந்துப் ​பொருட்களைக் கொண்டு வந்து தருவதாக குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில், இதுவரை அதற்கான எவ்வித நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்படவில்லையென்றும், இதனால் நாட்டில் தீப்பெட்டி பற்றாக்குறை ஏற்படுவதைத் தடுக்க முடியாதென்றும் அந்தச் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

ஆசிரியர் - Sellakumar