சிறுநீர் அடைப்பு - வெள்ளரிக்காயின் மகத்துவம்

சிறுநீர் அடைப்பு - வெள்ளரிக்காயின் மகத்துவம்

அறிகுறிகள்:

சிறுநீர் அடைப்பு,

வலியுடன் சிறுநீர் கழித்தல்.


தேவையானவை:

வெள்ளரிக்காய்.


செய்முறை :

தினந்தோறும் ஒரு வெள்ளரிக்காயை உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் சிறுநீர் அடைப்பு குறையும்.

ஆசிரியர் - Editor