”தடைகளை உடைத்து வா” ; பிக்பொஸ் ஆரிக்காக ஒரு பாடல்!

இசையமைப்பாளர் சி.சத்யா பிக்பொஸ் போட்டியில் கலந்து கொண்டு இரசிகர்களின் பேராதரவைப் பெற்றிருக்கும் ஆரிக்காக ஒரு லிரிக்கல் இசை ஆல்பத்தை வெளியிட்டு உள்ளார்.

ஆசிரியர் - Editor II