யாழ். அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவில் மஹோற்சவ பெருவிழா விஞ்ஞாபனம் - 2018

யாழ். அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவில் மஹோற்சவ பெருவிழா விஞ்ஞாபனம் - 2018


ஆசிரியர் - Tamilan