யாழ். அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவில் 1008 சங்காபிஷேக மணவாளக்கோளம்

யாழ். அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவில் 1008 சங்காபிஷேக மணவாளக்கோளம்


ஆசிரியர் - Shabesh