வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாலித்த தெவரபெரும!

வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாலித்த தெவரபெரும!

முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பாலித்த தெவரபெரும நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திடீரென ஏற்பட்ட சுகயீனம் காரணமாக, முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அவர் சில காலமாக இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் - Editor II