பாம் எண்ணை இறக்குமதி உடன் அமுலுக்கு வருகையில் நிறுத்தம்

பாம் எண்ணை இறக்குமதி உடன் அமுலுக்கு வருகையில் நிறுத்தம்

பாம் எண்ணை வகைகளை இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்வதை உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் நிறுத்துமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஆசிரியர் - Shabesh