உயிரிழந்த - அங்கவீன படைவீரர்களின் கொடுப்பனவு அவர்களை தங்கிவாழ்வோருக்கு...

உயிரிழந்த - அங்கவீன படைவீரர்களின் கொடுப்பனவு அவர்களை தங்கிவாழ்வோருக்கு...

உயிரிழந்த மற்றும் விசேட தேவையுடைய இராணுவத்தினரின் வேதனம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை அவர்களில் தங்கி வாழ்வோருக்கு ஆயுளுக்கும் வழங்குவதற்கான அனுமதியை பெறுவதற்கான அமைச்சரவை பத்திரம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசும் போதே இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர் - Shabesh