இராணுவத் தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்கவின் பதவிக் காலம் நீடிப்பு

இராணுவத் தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்கவின் பதவிக் காலம் நீடிப்பு

இராணுவத் தளபதி லுதினல் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்கவின் பதவிக் காலம் மேலும் ஒரு வருட காலத்திற்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பதவி நீடிப்பினை ஜனாதிபதி வழங்கியுள்ளதாக இராணுவ ஊடகப் பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர் - Shabesh