வங்கிகளுக்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 9 நாட்கள் விடுமுறை

வங்கிகளுக்கு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 9 நாட்கள் விடுமுறை

தமிழகத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் வங்கிகளுக்கு 9 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகளுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பொது விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அதன்படி தமிழகத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 9 நாட்கள் வங்கி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:

ஆகஸ்ட் 1 – ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் 8 – ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் 14 – இரண்டாவது சனிக்கிழமை

ஆகஸ்ட் 15 – சுதந்திர தினம்

ஆகஸ்ட் 20 – மொகரம்

ஆகஸ்ட் 22 – ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் 28 – நான்காம் சனிக்கிழமை

ஆகஸ்ட் 29 – ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் 30 – கிருஷ்ண ஜெயந்தி 
ஆகிய 9 நாட்களில் வங்கிகள் செயல்படாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் - Editor II