தொடர்ந்து மூடப்பட்டு வரும் பாடசாலைகள் மற்றும் வகுப்பறைகள்!

தொடர்ந்து மூடப்பட்டு வரும் பாடசாலைகள் மற்றும் வகுப்பறைகள்!

கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பாடசாலைகள் மற்றும் வகுப்பறைகள் தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டு வருகின்றன.

இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி, 3.299 வகுப்பறைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள மொத்த 527,200 வகுப்பறைகளில் இது 0.63% வீதமாகும்.

அதேவேளை, இதுவரை 15 பாடசாலைகள் மற்றும் 1 கொலேஜ் ஆகியவை மூடப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் உள்ள 59.650 பாடசாலைகளில் இது 0.027% வீதமாகும்.

ஆசிரியர் - Editor II