பிறந்த குழந்தைக்காக வாங்க வேண்டிய பொருட்கள்

பிறந்த குழந்தைக்காக வாங்க வேண்டிய பொருட்கள்

புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.

பிறந்த குழந்தைக்காக வாங்க வேண்டிய பொருட்கள்

புதிதாய் தாயானவர்கள் எதை செய்ய வேண்டும்? எதை செய்யக்கூடாது? எதை எப்போது செய்ய வேண்டும் போன்ற குழப்பங்கள் என்றுமே மனதில் இருக்கக்கூடும். இந்த குழப்பங்களை தவிர்க்க, புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். அப்படிப்பட்ட 5 பொருளை தான் நாம் இப்போது பார்க்க போகிறோம்.

1. வசதியான படுக்கை:

உங்கள் குழந்தைகள் வருங்கால இளவரசியாக இருப்பினும், அவர்களுக்கு அளவு பெரிதான படுக்கையை ஆரம்பத்திலேயே அமைத்து தர வேண்டாம். உங்கள் குழந்தைகள் தூங்கும் அளவுக்கு ஏதுவான தலையணை மற்றும் படுக்கை வசதியை நீங்கள் ஏற்படுத்தி தரலாம். இதன் மூலமாக உங்கள் பணத்தை நீங்கள் சேமிப்பதோடு இடத்தையும் அழகாய் மாற்றலாம். குழந்தைகளுக்கு மிகப்பெரிய படுக்கை வசதி அமைத்து தருவதன் மூலம் நேர செலவும் உங்களுக்கு அதிகம் ஆகும்.

2. போர்வைகள்:

குழந்தைகள் உஷ்ணம் அதிகமுள்ள இடத்தை தான் முதலில் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். இதற்கு முக்கிய காரணம், கருவறையில் அவர்கள் இருக்கும் நிலையாக கூட அமைகிறது. புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மிகவும் அதிகம் தேவைப்படும் விஷயங்களுள் ஒன்று போர்வை.அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட போர்வைகளை உங்கள் குழந்தைக்காகவே நீங்கள் வாங்கி வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். குறிப்பாக அந்த போர்வைகள் வெதுவெதுப்பாக இல்லாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

3. டயப்பர்: 

குழந்தைகளுக்கு தேவையான பொருள் எதுவென அம்மாக்களிடம் கேட்டால், அவர்களுக்கு முதலில் நினைவில் வருவது டயப்பர் தான். எப்போதும் குழந்தைகளுக்கு துணிகளால் ஆன டயப்பரை பயன்படுத்துவது மிக நல்லது. ஏனெனில், புதிதாய் பிறந்த குழந்தையின் சருமம் என்பது மிகவும் உணர்ச்சிவசம் அடங்கியதாக இருக்கும். நீங்கள் கடைகளில் வாங்கும் எல்லா விதமான டயப்பரும் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தும் விதத்தில் ஒருபோதும் இருப்பதில்லை.

4. ஊஞ்சல்: 

உங்கள் குழந்தைக்கான ஊஞ்சல் வாங்கி வைக்க வேண்டியதும் அவசியம். இந்த ஊஞ்சல் உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான தூக்கத்தை தர, உங்கள் கவனம் அவன் மீது இருந்த வண்ணமும் இருக்க வேண்டும். 

இந்த 5 பொருட்களை நீங்கள் குழந்தைக்காக வாங்கி வைக்க வேண்டியது அவசியமாக, இது போல் இன்னும் எத்தனையோ பொருட்கள் குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் வாங்கவும் வேண்டும். 

ஆசிரியர் - Editor II