அருள்மிகு ஸ்ரீ வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலய தேர்த்திருவிழா

அருள்மிகு ஸ்ரீ வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலய தேர்த்திருவிழா

வடமராட்சி துன்னாலை  அருள்மிகு ஸ்ரீ வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலய தேர்த்திருவிழா  பல்லாயிரக்கணக்கான அடியவர்கள் புடைசூழ சிறப்பாக இடம்பெற்றது

ஆசிரியர் - Editor II