வியாழேந்திரனைமீளவும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ளும் பேச்சுக்கே இடமில்லை

வியாழேந்திரனைமீளவும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ளும் பேச்சுக்கே இடமில்லை
-எஸ்.நிதர்ஷன்-
தமிழ்த்தேசியக்கூட்டமைப்பிலிருந்து கட்சிதாவிதற்போதுபிரதிஅமைச்சராகநியமிக்கப்பட்டுள்ளவியாழேந்திரனைமீளவும் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்ளும் பேச்சுக்கே இடமில்லைஎன கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்றஉறுப்பினரும் இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் தலைவருமானமாவைசேனாதிராசாதெரிவித்துள்ளார். 
யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரத்திலுள்ளஅவரதுவீட்டில் நேற்றுக் காலைஊடகங்களைச் சந்தித்த்துமாவைசேனாதிராசாகலந்துரையாடியபோதேஅவர் மேற்கண்டவாறுதெரிவித்தார்.
கடந்தபாராளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பங்காளிக் கட்சிகளில் ஒன்றானபுளொட் அமைப்பினூடாகமட்டக்களப்புமாவட்டத்தில் வியாழேந்திரன் போட்டியிட்டுவெற்றிபெற்றிருந்தார். 
கடந்த மூன்றுவருடங்களாக கூட்டமைப்பின் உறுப்பினராகச் செயற்பட்டுவந்தவியாழேந்திரன் அண்மையில் கட்சிதாவிஅரசுடன் இணைந்துஅமைச்சுப் பதவியைப் பெற்றிருக்கின்றார்.
இதற்குகடுமையானஎதிர்ப்பைவெளியிட்டுள்ள கூட்டமைப்புஅவர் மீதுஒழுக்காற்றுநடவடிக்கைஎடுப்பதற்கும் நடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டுள்ளது. இதற்கமையஅவரை கூட்டமைப்பிற்குள் கொண்டுவந்தபுளொட் அமைப்புஅவரைதனதுகட்சியிலிருந்துநீக்கிஉள்ளதாகவும் அவர் மீதுஒழுக்காற்றுநடவடிக்கையைஎடுக்கவேண்டுமென்றும் தமிழரசுக் கட்சியிடம் கோரியுள்ளது.
இதற்கமையநடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகின்றநிலையில் பிரதிஅமைச்சர் பதவியைவியாழேந்திரன் இராஐpனாமாசெய்துவிட்டுமீளவும் கூட்டமைப்பிற்குள் இணைத்துக் கொள்ளத் தயார் தமிழரசுக் கட்சியின் செயலாளர் அறிவித்திருந்ததாகசெய்திகள் வெளியாகியிருந்தன.
இது விடயம் தொடர்பில் மாவைசேனாதிராசாவிடம் கேட்டபோதுஎமதுகட்சியிலிருந்துஅரசுடன் இணைந்துஅமைச்சுப் பதவியைப் பெற்றுள்ளவியாழேந்திரன் மீதுநடவடிக்கைஎடுக்கப்படவுள்ளது. அவ்வாறுநடவடிக்கைஎடுக்கின்றபோதுஅவருடையபதவியையேஅவர் இழக்கவேண்டியசந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம். 
ஆகவேஅவர் திரும்பிவருவதுஅல்லதுஅவரை இணைத்துக் கொள்ளவதுஎன்றபேச்சிற்கே இடமில்லை. அவ்வாறுஅவர் திரும்பிவந்தால் இணைத்துக் கொள்வதெனயாரேனும் கூறியிருந்தால் அதுதவறு. அவர் வந்தாலும் வரவிட்டாலும் அவரை கூட்டமைப்பில் இணைத்துக் கொள்ளப் போவதில்லைஎனமாவைசேனாதிராசாமேலும் தெரிவித்தார்ஃ.

ஆசிரியர் - Editor II