1000

தினம் இன்று!

தினம் இன்று!
உலக அஞ்சல் தினம் இன்றாகும்.
இந்த நிலையில் இன்று வரையில் இலங்கையின் அஞ்சல் சேவை பேணிவந்த இலட்சினையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக அஞ்சல்மா அதிபர் ரஞ்சித் ஆரியரத்ன தெரிவித்துள்ளார்.
ஆசிரியர் - Editor II