1000

நோபல் பரிசுக்கு தெரிவான சுவிஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

நோபல் பரிசுக்கு தெரிவான சுவிஸ் ஆராய்ச்சியாளர்கள்!
அண்டவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் சூரியக் குடும்பத்திற்கு அப்பால் முதல் கோளை கண்டுபிடித்ததற்காகஇ இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.
இயற்பியல்இ வேதியியல்இ மருத்துவம்இ இலக்கியம் உள்ளிட்ட துறைகளில் மனித குலத்திற்கு அசாதாரண பங்களிப்பை வழங்குவோருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
சுவீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் உள்ள ராயல் ஸ்வீடிஸ் அறிவியல் கழகம் மூலம் நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசுகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் உடல் செல்கள் ஆக்சிஜன் அளவுக்கு ஏற்ப எவ்வாறு தகவமைத்துக் கொள்கின்றன என்ற ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டதற்காக 3 பேருக்கு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் கனடாவைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ்இ சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த Michel Mayor  மற்றும் Didier Queloz  ஆகிய மூவருக்குஇ இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த Michel Mayor  மற்றும் Didier Queloz ஆகியோர் 1995ஆம் ஆண்டில் சூரியக் குடும்பத்திற்கு வெளியே 51 பெகசி (51  pegasi) என்ற கோளைக் கண்டுபிடித்தனர்.
சூரியனைப் போன்ற ஒரு நட்சத்திரத்தை அது சுற்றி வருவதையும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். இதற்காக அவர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.
இவர்களில்இ ஜேம்ஸ் பீபிள்ஸ் என்ற ஆராய்ச்சியாளர்இ அண்டவியல் தொடர்பாக 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
பிரபஞ்சம் தொடர்பான கோட்பாடு குறித்து 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அவர் ஆராய்ச்சி செய்ததாகவும்இ அது தான்இ பெருவெடிப்பு முதல் தற்காலம் வரையிலான பிரபஞ்ச வரலாற்றின் நவீன புரிதலின் அடித்தளமாக உள்ளதாகவும் போற்றப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக தற்போது அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட உள்ளது.

ஆசிரியர் - Editor II