1000
590

பொலிஸ் விடுமுறைகள் இரத்து

பொலிஸ் விடுமுறைகள் இரத்து
பதில் பொலிஸ் மா அதிபரினால் அனைத்து பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு மான விடுமுறைகள் ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் திகதி வரையில் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர் - Editor