1000
590

மக்கள் தொடர்பான பிரிவு 24 மணி நேரமும்

மக்கள் தொடர்பான பிரிவு 24 மணி நேரமும்

ஜனாதிபதியின் ஆலோசனைக்கமைய நிலவும் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு மக்களின் முறைப்பாடுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஜனாதிபதி செயலகத்தின் மக்கள் தொடர்பான பிரிவை 24 மணி நேரமும் திறந்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்கம் நியமிக்கும் உத்தரவுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏமாற்றும் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அசௌகரியங்கள் தொடர்பில் 011-2354550 / 0112354655 என்ற இலக்கங்களின் ஊடாக முறைப்பாடு செய்ய முடியும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது

ஆசிரியர் - Editor