1000

இராணுவத் தளபதி விடுத்துள்ள கோரிக்கை

இராணுவத் தளபதி விடுத்துள்ள கோரிக்கை

தனிமைப்படுத்தல் மத்திய நிலையங்களிலும் மற்றும் தமது வீடுகளிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அனைவரும் மீண்டும் 14 நாட்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலில் ஈடுபடுமாறு இராணுவத் தளபதி சவேந்திர சில்வா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்

ஆசிரியர் - Editor