1000

சுவிட்சர்லாந்து பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது

சுவிட்சர்லாந்து பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது

முதல் முறையாக சுவிட்சர்லாந்து வெண்ணெய் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது. முக்கியமாக சீஸ் உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட எழுச்சிக்கு பின் இன்று பட்டர் உற்பத்தி பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது.

சுவிஸ் இல் தயாரிக்கப்படும் பாண் தடையின்றி இருப்பதை உறுதிசெய்ய, நாடு (தற்காலிகமாக) எல்லையைத் தாண்டி வெண்ணெய் கொண்டு வர சட்டங்களை மாற்றிவிடும் நிலையில் காணப்படுகிறது.

நாட்டின் வெண்ணெய் கடைகள் 2,300 டன் இருப்பு மட்டுமே கொண்டுள்ள நிலையில், நாட்டின் வெண்ணெய் கடைகள் ஆபத்தான அளவில் இயங்குவதாக சுவிஸ் வேளாண்மைக்கான மத்திய அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு செய்திக்குறிப்பில், "சுவிஸ் சந்தைக்கு முதல்முறையாக வெண்ணெய் போதுமான அளவு வழங்கப்படவில்லை" என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

ஆசிரியர் - Editor