ஜோதிடம்

இன்றைய ராசிபலன் (03.02.2021)

தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் பிப்ரவரி – 3 ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு……27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (02.02.2021)

‘தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் பிப்ரவரி – 2 ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (01.02.2021)

தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் பிப்ரவரி – 1 ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு……27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (31.01.2021)

தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 30- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

ஆட்டிப்படைக்கும் சனி பகவானின் பார்வையால் இந்த 5 ராசிக்கும் அட்டகாசமாக இருக்குமாம்!

2021 ஆம் ஆண்டில் சனி பகவான் தனது தந்தையான சூரிய பகவான் ஆளும் நட்சத்திரமான உத்திராடத்தில் இருந்து, ஜனவரி 22 ஆம் தேதி சந்திரன் ஆளும் நட்சத்திரமான திருவோணத்திற்கு மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (30.01.2021)

தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 30- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (29.01.2021)

‘தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 29- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (28.01.2021)

‘தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 28- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (27.01.2021)

‘தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 27- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு……27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் (26.01.2021)

.’தினம் தினம் திருநாளே!’ தினப்பலன் ஜனவரி – 26- ம் தேதிக்கான மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான ராசிபலன் சிறப்புக் குறிப்பு…..27 நட்சத்திரங்களுக்கும் அந்த மேலும் படிக்க...