பிறந்த நாள்

பிறந்த நாள்

பெயர் - நந்தினி
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 30, May 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 30, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - JENATALA THEEPAN
பிறந்த இடம் - JAFFNA
பிறந்த திகதி - 25, May 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 25, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - தீபக்
பிறந்த திகதி - 24, May 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - தர்சன்
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 13, May 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 13, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Mohan Lanisha
பிறந்த திகதி - 08, May 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 09, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - சுஜந்தன்
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 05, Apr 1998
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 05, May 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - யூட் வலன்டைன்
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 27, Apr 1993
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 26, Apr 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Quman Aruna
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 25, Apr 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 25, Apr 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - R.Kedin
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 24, Apr 2014
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 24, Apr 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - குகன்
பிறந்த திகதி - 22, Apr 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 22, Apr 2017
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com