பிறந்த நாள்

பிறந்த நாள்

பெயர் - Ravi Subesh
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 01, Jan 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 01, Mar 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Antony Lakshi
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 05, Dec 2020
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 01, Mar 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Dinushanth
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 28, Feb 1994
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 28, Feb 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Roji Raja
பிறந்த திகதி - 23, Feb 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 23, Feb 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - அன்ரன் நிலானி
பிறந்த இடம் - குருநகர்
பிறந்த திகதி - 15, Feb 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 15, Feb 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - சுபா பரண்
பிறந்த திகதி - 06, Feb 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 06, Feb 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - மேஷாக்
பிறந்த திகதி - 02, Jan 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 06, Feb 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - லக்ஸ்சனா
பிறந்த திகதி - 30, Jan 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 30, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - R . திசோனியா
பிறந்த திகதி - 27, Jan 2006
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 27, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Dear Rev .Fr . Jero Selvanayagam
பிறந்த திகதி - 25, Jan 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 25, Jan 2017
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com