பிறந்த நாள்

பிறந்த நாள்

பெயர் - Nirojan Uthayakumar
பிறந்த இடம் - யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி - 05, Dec 2020
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 18, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Muraleetharan Maayavan.
பிறந்த திகதி - 15, Jan 1997
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 15, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Raj Antonishiya
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 12, Jan 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 12, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - கரிஷ்
பிறந்த திகதி - 10, Jan 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 10, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - சாந்தரூபன்
பிறந்த திகதி - 05, Dec 2020
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 06, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Laksiyan Siddharth Abimanyu
பிறந்த திகதி - 04, Jan 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 04, Jan 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Ajantha alex
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 30, Dec 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 30, Dec 2016

பிறந்த நாள்

பெயர் - Suveni Anton
பிறந்த இடம் - யாழ்ப்பாணம்
பிறந்த திகதி - 27, Dec 1995
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 27, Dec 2016

பிறந்த நாள்

பெயர் - Alan Ajai AJ
பிறந்த திகதி - 27, Dec 2016
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 27, Dec 2016

பிறந்த நாள்

பெயர் - ANGEL PIRAPU
பிறந்த திகதி - 21, Dec 2016
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 21, Dec 2016
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com