மரண அறிவித்தல்

Dr. C. Rajalingam

தாய் மடியில் : 09, Feb 1942 — இறைவன் அடியில் : 17, Jul 2021வெளியிட்ட நாள் : 17, Jul 2021
பிறந்த இடம் - Atchuvely Jaffna
வாழ்ந்த இடம் - Kopay, London
Our father Dr. C. Rajalingam (Retired Chief Medical Officer, Atchuvely), who was born in Thopu,Atchuvely Jaffna, and lived in Kopay, Wellawatte and also in London, passed away peacefully inAtchuvely and was embraced by God on Friday, 16 July 2021.

He is the beloved son of the late Sittampalam and Sithamparam,

Loving son in law of the late Thambipillai and Annapooranam,

Kind and loving brother of Annapackiyam, and the late Tharmalingam and Ratnalingam,

Beloved husband of Vijayalakshmi,

Ever loving father of Mahinthan, Krishanthi (deceased), Rupatharshini and Kandeepan,

Loving father in law of Nitharshini, Muhunthan and Karthika,

Affectionate grandfather of Shamiran, Sharukan, Nilakshika, Harshika, Kirushika, Yashwika, Kirutheesh and Dinushika.

Details of his funeral and final rites functions will be provided soon.

We hereby respectfully request those who wish to lay wreaths and flowers to please donate the
funds to charitable organizations, instead.

We hereby respectfully request the acquaintances, relatives and friends to accept this intimation.
தகவல் The Family.
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com