மரண அறிவித்தல்

கனகம்மாஹ் செல்லதுரை

தாய் மடியில் : 25, Jul 1925 — இறைவன் அடியில் : 19, Jul 2021வெளியிட்ட நாள் : 19, Jul 2021
பிறந்த இடம் - நீர்வேலி யாழ்ப்பாணம்
வாழ்ந்த இடம் - கனடா
Mrs. Kanagammah Sellathurai, who was born in Neervely, Jaffna, and lived in Ottawa, Canada, passed away peacefully in Ottawa, Canada, and was embraced by God on Friday, 16 July 2021.

She is the beloved daughter of the late Sinnathamby and Annapillai,

Loving daughter in law of the late Thambipillai and Kunchupillai,

Beloved wife of the late Mr. A. T. Sellathurai (Teacher,Neervely Attiar Hindu College),

Ever loving mother of Thangarathinam(Thangam), Rajalakshmi (Thavam), Pathmanathan(Paththar), Yogarajah(Rajan), Sarojinithevy (Thevy), Late Nirmaladevi(Mala) and Nandakumar(Nanthan),

Loving mother in law of Jeyaveerasingam, Late Sivanesan, Thavarajah, Late Ruparajah(Ruban), Jegatheeswary and Pathmadevi,

Affectionate grandmother of Shakila, Theepan, Thileepan, Gaja, Sanjeev, Pravin, Tharshini, Hariharan, Theepaharan, Selvaharan, Thamelenee(Thame), Jena, Kannah, Inthu and Rubi,

Dearly loving great grandmother of Kalpana, Rathina, Shamitha, Sujit, Seeron, Abisharah, Anithea, Aiden Jocob Rajah and Hariprashath.

Kind and Loving sister of the late Nadarajah, Rathinam, Thillainayaki and Saraswathy,


We hereby respectfully request all acquaintances, friends and relative to accept this intimation.
தகவல்குடும்பத்தினர்
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com