கண்ணீர் அஞ்சலி

Mrs. Suganthini Chandrarajah

தாய் மடியில் : 21, Mar 1974 — இறைவன் அடியில் : 31, Jul 2021வெளியிட்ட நாள் : 31, Jul 2021
பிறந்த இடம் - Thirunelvely
வாழ்ந்த இடம் - Germany
Mrs. Suganthini Chandrarajah, who was born in Thirunelvely, Jaffna and lived in Wuppertal, Germany, passed away in Germany and was embraced by Lord Shiva on Thursday, 29 July 2021.

She is the beloved daughter of the late Mr. Nadarajah Selvanayagam and Mrs. Shantharubi,

Loving daughter in law of the late Mr. and Mrs. Arumugasamy and Sinnammah,

Beloved wife of Mr. Chandrarajah Arumugasamy (Chukku; Germany),

Ever loving mother of Chanduro and Shamira,

Kind and Loving sister of Sutharshini (Sri Lanka), Sangeetha (Swiss) and Nandakumar (Canada),

Loving sister in law of Chandravathana (Germany), Malarvathana (Germany), Mathanarajah (Canada), Rajini (Canada), Jothinath (Sri Lanka) and Baskaran (Swiss),

Loving extended sister of Mahendrarajah (Germany), Sunthararajah (Germany) and Kanishda (Canada),

Cherished aunty (Mami) of Sathija (Germany), Gajan (Germany), Sinthu (Germany), Shobi (Germany), Kethujan (Canada), Nichole (Canada), Thushan (Canada), Shalini (Canada), Athmika (Swiss), Athmikan (Sri Lanka), Januthan (Canada) and Thibethan (Canada).

We respectfully request all acquaintances, relatives and friends to kindly accept this intimation.
தகவல்The Family.
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com