மரண அறிவித்தல்

Mrs. Sriranjini Ananthanathan

வெளியிட்ட நாள் : 10, Sep 2021
பிறந்த இடம் - Maviddapuram, Jaffna
வாழ்ந்த இடம் - Canada
Mrs. Sriranjini Ananthanathan, who was born in Maviddapuram, Jaffna, and lived in Hamilton, Canada, passed away peacefully and was embraced by God on Wednesday, O8 September 2O2I.

She is the beloved daughter of the late Arumugarajah and Saraswathy,

Beloved wife of Mr. Ananthanathan,

Ever Loving mother of Arunan (Canada) and Ghanapriya (New York, USA),

Kind and loving sister of Sivakumar (Canada), Yogakumar (New Zealand), Dharshini (Canada) and Bamini (Australia).

We hereby respectfully request all acquaintances, relatives and friends to accept this intimation.
தகவல்The family
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com