கண்ணீர் அஞ்சலி

Mr. Thiyagarajah Markandu

வெளியிட்ட நாள் : 13, Sep 2021
பிறந்த இடம் - Nallur, Jaffna
வாழ்ந்த இடம் - Nallur, Jaffna india
Mr. Thiyagarajah Markandu, who was born in Kalviyankadu, Nallur, Jaffna and lived in Velur, India, and later in Jaffna, passed away peacefully and was embraced by God on Wednesday, 08 September 2021.

He is the beloved son of the late Mr. and Mrs. Thiyagarajah and Packiyam,

Loving son in law of the late Mr. Sinnathurai and Mrs. Rasammah (Denmark),

Beloved husband of Neeladevi,

Ever loving father of Sivajini (Germany), Kovarthani (Canada), Senthuran (Sri Lanka) and Gopithan (Sri Lanka),

Loving father in law of Srikantha, Paraneetharan and Latha,

Affectionate grandfather of Jerushan, Jenishan, Jessica, Iyalini, Serone, Kayal and Theedtchithan.

His funeral and final rites functions were conducted at his residence in Jaffna, on Thursday, 09 September 2021, and the remains were cremated at the Chemmani Hindu Cemetery.

We hereby respectfully request all acquaintances, relatives and friends to accept this intimation.
தகவல்The family
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com