மரண அறிவித்தல்

Mrs. Francisca Pushparany Joseph Antony

இறைவன் அடியில் : 15, Sep 2021வெளியிட்ட நாள் : 15, Sep 2021
பிறந்த இடம் - Jaffna
வாழ்ந்த இடம் - Jaffna
Mrs. Francisca Pushparany Joseph Antony, who was born in the area of St. Soosaimamunivar Temple, Atchuvely, Jaffna, and lived in Nanterre, France passed away peacefully and was embraced by God on Sunday, 12 September 2021.

She is the beloved daughter of the late Nagalingam Joseph Sellappu and Masillamani Muthammah,

Beloved wife of the late Mr. Kurusumuthu Joseph Antony (Ami Chandran),

Loving daughter in law of the late Joseph Kurusumuthu and Mariamani,

Ever loving mother of Christina Anusha, Chrishanthan and Nirmalakanthan,

Loving mother in law of Anton Sebastiampillai, Mera and Adalyn Pratheepa,

Affectionate grandmother of Mahi, Ricky, Gallop, Stacey, Fiona and Vetty (Joise),

Kind and Loving sister of the late Francis Selvarajah, Albert Mary Philomena, and Nagalingam
Joe Manuelpillai (Thamby Mama), and also of Vetha Selvathambu Tetra Malar and Jesudasan
Arumainayagam Gnanaseeli,

Loving sister in law of the late Pushpam Selvarajah, John Albert, Vethe Selvathambu, Jesudasan
Arumainayagam, Hillary Wilfred Maharajah and Vincent Churchill, and also of Arulananthan
Corine Letticia, Yeyarajah Julius Patricia and Valentine Nobert Karunaharan.

We respectfully request all acquaintances, relatives and friends to kindly accept this intimation.
தகவல்The family
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.

உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களின் அறிவித்தல் மற்றும் வாழ்த்து செய்திகளை தமிழன் 24 இணையத்தில் பிரசுரிக்க கீழுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

info@tamilan24.com